Cărți

  ENIGMELE BIBLIEI - Jacques Doukhan

Cărţile profetice Daniel şi Apocalipsa sunt întotdeauna capabile să dezvăluie frumuseţi noi şi nebănuite. Trebuie doar să ai lupa necesară ca să le vezi. Comentariul de faţă oferă această lupă!

Punându-şi la lucru cunoştinţele de limbă şi literatură ebraică, precum şi de exegeză vechi-testamentară, autorul Jacques B. Doukhan are o abordare inedită. Condus de indicaţiile din textul profetic şi din structura acestuia, se deplasează cu prudenţă de la text la istorie, nu invers. În felul acesta, evită să cadă în speculaţii fanteziste şi caută sensul simbolurilor profetice în textul Scripturii.

Demersul său este unul fructuos, locuri comune în escatologia tradiţională adventistă căpătând profunzimi sau valenţe noi. Fie că vorbim de lutul amestecat cu fier, de războiul dintre Nord şi Sud, de cele 2 300 de seri şi dimineţi, de cei 144 000, de enigmaticul 666, de peceţi, trâmbiţe sau plăgi, de Armaghedon, de mileniu sau de rămăşiţă – toate îşi găsesc explicaţii solide şi, uneori, inedite, integrându-se armonios într-o viziune a măreţului eveniment cu care va debuta veşnicia.

Acest volum te va ajuta să aştepţi mai cu foc şi, în acelaşi timp, cu mai multă siguranţă ceea ce este profetizat. Îţi va oferi o perspectivă echilibrată, ferindu-te de extreme. Îţi va îmbogăţi experienţa religioasă şi te va impulsiona să vii la Dumnezeu. Vei şti atunci că a meritat să îl citeşti!

Editura Viață și Sănătate


 ISTORIA MÂNTIURII - Ellen G. White

Există undeva vreo speranță de mai bine? Mai există siguranță în lumea noastră? Nu cumva suntem victimele evenimentelor care ne copleșesc în fiecare zi? Suntem oare condamnați să îndurăm zilnic tot mai multe necazuri și temeri?

Această carte își propune să ne ajute să privim dincolo de stările noastre de confuzie și teamă, de fapt să ne ofere soluții. Totuși cititorul va găsi mai mult decât un raționament omenesc pentru a susține o concepție optimistă. Pe măsură ce va citi acest raport lamuritor și convingător al luptelor aprige ale omenirii împotriva puterilor întunecate ale răului care au încercat să pună stăpânire pe mințile oamenilor, în inima cititorului va răsări credința. Această carte este întemeiată pe tema biblică a luptei de veacuri dintre bine și rău, dintre Dumnezeu și Satana pentru a lua în stăpânire voința și destinul omului. Aici este o retrospectivă a istoriei creării omului, a căderii lui în păcat și, de asemenea, a intruziunii vrăjmașului lui Dumnezeu care a inspirat războaiele și a instigat nelegiuirea, suferința și tragedia universală, dar și a intervenției lui Dumnezeu pentru salvare. Subiectul central al cărții este mântuirea omului, săvârșită de Domnul Hristos pe cruce.

Când vei citi această carte, vei afla un viitor luminos, pentru că vei descoperi că Dumnezeu și puterile binelui vor cîștiga biruința finală.

Editura Viață și Sănătate


 PREDICA DE PE MUNTE - John R. W. Stott

„Predica de pe Munte prezintă o fascinaţie unică“, scrie John Stott. Ea pare să întruchipeze chintesenţa învăţăturii lui Isus. Bunătatea devine atragătoare, trăirea noastră sărăcăcioasă este scoasă la iveala, iar în inimă se naşte visul unei lumi mai bune. Cucerit el însuşi de mesajul acestei predici, Stott îşi propune şi reuşeşte în acest comentariu să aducă în secolul nostru mesajul la fel de relevant al Predicii, fără a ocoli subiectele controversate din ea ori a trata superficial dificultăţile pe care le prezintă. Astfel, el discută pe rînd implicaţiile afirmaţiilor lui Isus pentru caracterul, influenţa în societate, neprihănirea, religia, rugăciunea, ambiţia, relaţiile şi devotamentul creştinului. Nu sunt ocolite subiecte ca răzbunarea, dărnicia, postul, problema securităţii materiale şi a economiilor, divorţul şi judecăţile, profeţii mincinoşi. Dacă la început autorul discuta autenticitatea şi relevanţa Predicii, el nu putea să încheie decît discutînd în final autoritatea Predicatorului, asa cum reiese ea din Predică. Impresionant prin profunzime, claritate, sensibilitate, preocupare egală pentru înţelegerea textului şi aducerea lui în lumea contemporană, îmbinarea aplicaţiilor pentru audienţa iniţială cu cele pentru audienţa modernă, comentariul lui John Stott cucereşte printr-o complexitate accesibilă şi o simplitate înălţătoare, prin respectul pentru cuvîntul Scripturii şi preocuparea pastorală pentru cel ce îl citeşte, prin exigenţa exegetului şi devoţiunea închinătorului, impunîndu-se ca o lucrare de referinţă la care, în egală măsură, lucratorul creştin şi credinciosul iubitor de Cuvînt vor reveni mereu şi mereu, cu plăcere şi folos.

Editura LOGOS


 CINCI CONCEPȚII DESPRE SFINȚIRE - lucrare colectivă

Această carte unică aduce laolaltă într-un singur volum cinci concepţii protestante majore despre sfinţire. Creştinii recunosc în general că este necesar ca un credincios să trăiască o viaţă sfântă, sau sfinţită. Dar ei au păreri diferite despre ce este sfinţirea şi cum poate şi trebuie ea obţinută. Cei cinci autori prezintă şi susţin propria lor înţelegere privind această doctrină. Fiecare autor scrie dintr-o perspectivă evanghelică, considerând Biblia drept Cuvântul autoritar al lui Dumnezeu şi văzând în relaţia refăcută cu Dumnezeu, prin credinţa în Cristos cea mai mare nevoie şi bucurie a unui om.

Concepţia wesleyană de Melvin E. Dieter, Rector la Asbury Theological Seminary

Concepţia reformată de Anthony A. Hoekema, Profesor Emerit de Teologie Sistematică la Calvin Theological Seminary

Concepţia penticostală de Stanley M. Horton, Profesor de Biblie şi Teologie la Assemblies of God Theological Seminary

Concepţia Keswick de J. Robertson McQuilkin, Preşedinte al Columbia Graduate School of Bible and Missions

Concepţia augustiniană-dispensaţionalistă de John F. Walvoord, Rector la Dallas Theological Seminary

În carte sunt discutate şi dezbătute unele probleme de natură mai degrabă practică. Spre exemplu, cum poate cineva să trăiască cu succes o viaţă caracterizată prin sfinţire? Şi cât succes este posibil? Este oare experienţa de criză de după convertire ceva normal – sau ceva necesar? Dacă da, ce fel de experienţă este ea şi cum poate fi verificată? În plus, fiecare dintre cei cinci colaboratori a scris câte un scurt răspuns la fiecare din celelalte concepţii. Fără a abandona distincţiile şi caracteristicile specifice, autorii descoperă mai mult teren comun decât ne-am fi putut aştepta.

Editura Cartea Creștină


EVANGHELIA VEȘNICĂ PENTRU O LUME VEȘNIC ÎN SCHIMBARE - Jon Paulien

Cuvântul lui Dumnezeu este veşnic, însă vremurile se schimbă. Dovezile din Scriptură nu mai au aceeaşi valoare pentru scepticii de azi. Din fericire, Dumnezeu ne oferă metode inovatoare pentru a ajunge la ei. Jon Paulien îşi prezintă gândurile legate de misiunea bisericii şi de oportunitatea pe care o avem de a da mărturie în moduri noi unor oameni noi.

Pentru a-i aduce pe oameni la Hristos, ne trebuie ceva mai mult decât o doctrină corectă. Ne trebuie o relaţie vie cu Isus, relație care să se reflecte zilnic sub forma credinţei, a speranţei şi a dragostei.

Editura Viață și Sănătate