RO HU
"Este scris: Casa Mea va fi o casa de rugaciune..." Luca 19 : 46

2%

DIRECȚIONEAZĂ 2% DIN IMPOZITUL ANUAL PENTRU SPONSORIZAREA

ORGANIZAȚIILOR NONPROFIT ALE BISERICII ADVENTISTE DE ZIUA A ȘAPTEA DIN ROMÂNIA!

 

Conform Legii nr. 571/2003, art. 57, alin. 4, din Codul fiscal, contribuabilii pot direcţiona 2% din impozitul anual pentru sponsorizarea organizaţiilor nonprofit.

De la conferință, pastor și de la organul fiscal/oficiul poştal se pot obţine, sau se poate descărca aici formularul 230, care se va completa cu:

a. Datele de identificare ale contribuabilului, adresă, cod numeric personal;

b. Suma – suma solicitată a fi virată. În cazul în care nu se completează, va fi calculată de organul fiscal;

c. Denumirea entităţii nonprofit, codul fiscal şi codul IBAN.

La acest formular, se anexează fişa fiscală a anului anterior şi se trimit ambele documente prin scrisoare recomandată sau se depun personal la organul fiscal.

Data-limită este 25 mai a.c.

Prezentăm în continuare cateva ONG-uri care aparţin Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea din România: